Naslovnica

Obavijesti

Nova lokacija

Obavijest korisnicima usluga Brod-plina d.o..o

Brod-plin d.o.o. : Nova lokacija
Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike da će Brod-plin d.o.o. tijekom mjeseca prosinca preseliti svoje poslovanje sa sadašnje adrese Tome Skalice 4 i 6 na adresu Trg pobjede 5.

Postupak priključenja

POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Kako se priključiti na distributivni sustav ?

Brod-plin d.o.o. : POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Poštovani budući korisnici pogledajte kako kako se priključiti na plinski distributivni sustav. Prvi korak je podnošenje "Zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta" ...

Toplinski sustav

OGRIJEVNA SEZONA 2017/2018

Tople probe i početak grijanja

Brod-plin d.o.o. : OGRIJEVNA SEZONA 2017/2018
Ovim putem Vas obaviještavamo da će Brod-plin d.o.o. u zgradama na toplinskim sustavima započeti s toplim probama od 30.rujna 2017. godine (subota).

Toplinski sustav

OGRJEVNA SEZONA 2017/2018 - ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE

Početak grijanja na distribuciji Brod-plin d.o.o.

Brod-plin d.o.o. : OGRJEVNA SEZONA 2017/2018 - ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE
Ogrijevna sezona 2017/18 - Početak grijanja toplinskom energijom na opskrbnom području Brod-plin d.o.o.

Cijena plina

OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA OPSKRBA PLINOM (31.03.2017)

OPSKRBA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE - " KUĆANSTVA" od 01.04. do 31.12.2017

Brod-plin d.o.o. : OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA OPSKRBA PLINOM (31.03.2017)
Obavijest za sve kupce koji koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge (kućanstva) i zajamčene opskrbe. Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017. godine.

Cijena plina

OBAVIJEST KORISNICIMA SUSTAVA ODS-A BROD-PLIN

TARIFNE STAVKE ZA DISTRIBUCIJU PLINA 2017-2021 godina

Brod-plin d.o.o. : OBAVIJEST KORISNICIMA SUSTAVA ODS-A BROD-PLIN
Tarifne stavke za distribuciju plina za regulacijski period 2017-2021.

Cijena toplinske energije

CIJENE TOPLINSKE ENERGIJE NA TOPLINSKIM SUSTAVIMA OD 01.04.2016.GODINE

Odluka o promjeni visine tarifnih stavki - kućanstvo

Brod-plin d.o.o. : CIJENE TOPLINSKE ENERGIJE NA TOPLINSKIM SUSTAVIMA OD 01.04.2016.GODINE
S obzirom da je došlo do promjene (smanjenja) cijene energenta za proizvodnju toplinske energije, a u skladu sa Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (NN 56/2014). Promjena se odnosi na iznos tarifne stavke Energija za potrošače iz tarifne grupe “kućanstvo” sa sadašnje cijene 0,3482 kn/kWh na novi iznos od 0,2853 kn/kWh za sve toplinske sustave.

Cijena toplinske energije

CIJENE TOPLINSKE ENERGIJE NA TOPLINSKIM SUSTAVIMA OD 01.12.2016.GODINE

Odluka o promjeni visine tarifnih stavki za energiju (poduzetništvo)

Brod-plin d.o.o. : CIJENE TOPLINSKE ENERGIJE NA TOPLINSKIM SUSTAVIMA OD 01.12.2016.GODINE
S obzirom da je došlo do promjene (smanjenja) cijene energenta za proizvodnju toplinske energije, a u skladu sa Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (NN 56/2014). Promjena se odnosi na iznos tarifne stavke Energija za potrošače iz tarifne grupe 2 “Industrija i poslovni potrošači” sa sadašnje cijene 0,4373 kn/kWh na novi iznos od 0,3328 kn/kWh za sve toplinske sustave.

Akcije

Gotovinski krediti uz fiksnu kamatnu stopu

Za kreditiranje izvođenja plinskih priključaka

Brod-plin d.o.o. : Gotovinski krediti uz fiksnu kamatnu stopu
Zagrebačka banka Vam u suradnji sa Brod-plin-om omogućava financiranje izgradnje plinskog priključka u u iznosima od 10.000 HRK do 50.000 HRK putem namjenskog kredita uz fiksnu kamatnu stopu.
Pretraživanje